Microsoft Visio Alternatifi Ücretsiz Uygulamalar

visio Microsoft Visio, iş süreçlerini ve karmaşaık yapıları görselleştirmek için kullanılan oldukça başarılı bir diyagram uygulamasıdır. Özellikle bilgi teknolojileri uzmanları, süreç akışlarını, ağ mimarisi ve program akışlarını görselleştirmek için kullanırlar. Microsoft Visio yalnızca Bilgi Teknolojileri alanı ile sınırlı değil, aynı zamanda iş, mühendislik ve inşaat (haritalar ve yollar) gibi diğer alanlarla da kullanılabilir. Microsoft Visio’nun iki dezavantajı var: Bir ev kullanıcısı tarafından uygun bulunmaması ve ikinci olarakta lisans ücretinin yüksekliğidir. Kullanım kolaylığı açısından ve ücretsiz olan iki uygulamayı deneyebilirsiniz. Continue reading Microsoft Visio Alternatifi Ücretsiz Uygulamalar

Oracle 12c Invisible Column – Gizli Kolon

oracle12cInvisible column yani Türkçesi gizli kolonun DML işlemlerinde yapısal olarak bir farkı bulunmamaktadır.

Normal kolondan tek farklı tablo açıklamalarında ve oracle genel tablo yapılarını tutan tablolarında gözükmemesidir.

Kolonu select cümlesi ile görüntüleyebilmek için doğrudan select cümlesinde kolon adını vermelisiniz. Yoksa * ile çekerseniz kolonu göremezsiniz.

Buda size tablo hakında bilgisi olamayan yetkisiz kişilerden içerideki bilgiyi saklamanızı sağlar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SQL> CREATE TABLE ornek_tablo (col1 NUMBER, col2 NUMBER INVISIBLE);
SQL> desc ornek_tablo;
Name Null? Type
----- ----- -----
COL1   NUMBER
SQL> INSERT INTO ornek_tablo VALUES (1);
1 row created.
SQL> SELECT * FROM ornek_tablo;
COL1
-----
1
SQL> SELECT col1, col2 FROM ornek_tablo;
COL1  COL2
------ ------
1
SQL> INSERT INTO ornek_tablo (col1,col2) VALUES (2,2);
1 row created.

Alter komutu ile tablonun bir kolonunu gizli yada açık yapabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
SQL> ALTER TABLE ornek_tablo MODIFY col1 INVISIBLE; 
Table altered. 
SQL> ALTER TABLE ornek_tablo MODIFY col2 VISIBLE; 
Table altered. 
SQL> desc ornek_tablo;
Name Null? Type
----- ----- -----
COL2   NUMBER

COLINVISIBLE ON parametresini set ederek gizli kolonların görünmesini sağlayabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
SQL> SET COLINVISIBLE ON
SQL> DESC ornek_tablo
Name       Null?  Type
----------------- -------- ------------
COL1            NUMBER
COL2 (INVISIBLE)      NUMBER
SQL> CREATE INDEX in_ornek_tablo ON ornek_tablo(col2);
Index created.

Developerlar için Oracle 12 Yenilikleri

oracle12cOracle 12c ile ile gelen en farklılı 10g ve 11g deki grid kavramı yerine cloud mantığının getirilmesi. Bunun yanı sıra hem developerlar hem de dba ler için bir çok yenilik geldi.

DBA ler için kurulum, sistem paylaştırma, yedekleme gibi bir çok yenilik var fakat bizim konumuz developerlar için olan yenilikler.

Geliştiriciler için olan başlıca yenilikler:

 • Invisible column (Gizli kolon)
 • Multiple indexes on the same column (Aynı kolon için birden fazla index)
 • Identity column (benzersiz kolon)
 • VARCAHR2 32K Limit
 • Top-n, bottom-n query
 • Session sequnce

Ayrıntılar için özelliğin üstüne tıklayınız.

Web, Software, Database and About Life …