[Solved] VMWare Virtual Machine “Failed to Lock the File” Error

VMW logo If you want to start your operating system after you have run VMWare Virtual Machine on your computer, your operating system will not work and you will see a window

Can not open the disk file_name.vmdk or one of the snapshot disks it depends on. Reason: Failed to lock the file. . The solution is very easy.

Immediately after the Can not open the disk line, navigate to the directory with the file name “filename.vmdk” . Delete the folder “file_name.vmdk.lck” at index O and restart the operating system you want to start from VMWare Virtual Machine.

Good luck…

How To Retry or Skip Workflow Oracle E-Business Suite?

You can retry the workflow with the following script.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEGIN
	wf_engine.handleerror (itemtype	 => 'POAPPRV',
			itemkey 	 => 27013,
			activity	 => 'APPROVE_PO_NEW',
			command 	 => 'RETRY',
			result		 => NULL);
	COMMIT;
END;
/

You can skip the workflow with the following script.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEGIN
	wf_engine.handleerror (itemtype	 => 'POAPPRV',
			itemkey 	 => 27013,
			activity	 => 'APPROVE_PO_NEW',
			command 	 => 'SKIP',
			result		 => NULL);
	COMMIT;
END;
/

Oracle 12c VARCHAR2 32K Extended Limit – Arttırılmış Boyut

oracle12cVARCHAR ve VARCHAR2 için farklı boyutlar tartışılsada 12C öncesi VARCHAR için 2000, VARCHAR2 için karakter limiti 4000 di. Bunun yanında bildiğiniz gibi VARCHAR null durum içinde alanı kaplaraken VARCHAR2 sadece dolu olduğu kadar yer kaplamaktadır. Bu nedenle kodlamalrda daha çok VARCHAR2 tercih edilmekteydi. Eğer Unicode data tutuyorsanız NVARCHAR2 tercih edebilirsiniz.

Bu boyutlar bir çok işte yetersiz geliyordu ve CLOB kullanmak zorunda kalıyorduk. 12C ile CLOB ihtiyacı azalacak. Database tarafında yapılan bir kurulum parametresi ile VARCHAR2, NVARCHAR2 ve RAW boyutlarını arttırabiliyorsunuz.

Yeni boyutlar aşağıdaki gibi oluyor:

  • VARCHAR2   32767
  • NVARCHAR2   16383
  • RAW      32767

NOT: Veritabanı yöneticizden destek alarak max_sql_string_size parametresi EXTENDED olarak ayarlanmalıdır.