SQL Dersleri 8 – INSERT INTO Cümlesi

Insert into cümlesi sqlde tablolara veri eklememizi sağlar. Insert into ile iki farklı şekilde tablolara veri ekleyebiliriz.

SQL INSERT INTO Syntax Yapısı
İlk formunda veriler spesifik kolonlara değil tümüne veri atmayı sağlar.

 INSERT INTO table_name
 VALUES (value1, value2, value3,...)

 

İkinci formda ise veriler belirtilen kolonlara insert edilir.

 INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
 VALUES (value1, value2, value3,...)

 

SQL INSERT INTO Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyad Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi “Kisiler” tablosuna veri ekleyelim.

Aşağıdaki SELECT sorgusu kullanalım:

 INSERT INTO Persons
 VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

 

Bu sorgudan sonra tablonun görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

SQL INSERT INTO Belirli Kolonlara Veri Ekleme Örneği
Sadece tablodaki bazı kolonlara veri atmak için kullanılır.

Şimdi sadece K_id, Soyad ve Ad içeren bir satır ekleyelim.

Bunun için aşağıdaki sorguyu kullanmalıyız:

 INSERT INTO Persons (P_Id, LastName, FirstName)
 VALUES (5, 'Tjessem', 'Jakob')

 

Bu sorguyu çalıştırdıktan sonra tablomuzun görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob