ASCII ve HTML Kodlar

ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter setidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur.

ASCII’de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir.

Aşagıdaki tabloda karekterlerin ascii ve html kodları bulunmaktadır.

Chr: Karakter
Dec: Ascii kodu
Html: Html kodu

3 Replies to “ASCII ve HTML Kodlar”

  1. içi dolu siyah yıldızın klavye kombinasyonunu biliyormusunuz ?

    ★★★★★★★★★★★★★★★★★

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.