Veritabanı İlişki Tipleri

Dünyadaki veri büyüklüğün artması ve bu verinin gittikçe değer kazanması ile Oracle, MsSQL ve MySQL gibi ilişkisel veritabanlarında (relational database) veri tutarlılığı, hız, veriye kolay ulaşma, stabilite çok önemli bir noktaya geldi. Tabiki bu özellikleri sağlamamanın ilk kurallarından biriside veritabanındaki verinin nasıl saklanacağının tasarımı. Bu nedenle veritabanı kurulurken ilişki tiplerine dikkat edilmeli ve gerekiyorsa zorunluluklar ile ilişki bütünlüğü kontrol edilerek devamlılığı sağlanmalıdır.

Continue reading “Veritabanı İlişki Tipleri”

Oracle Workflow Notification Expand Roles

If you are sending the Notification to a Role (everyone with the Payables Responsibility) the Expand Roles is very important

  • Checked, this will create a separate Notification to each person in the Role.  If an action is expected every person has an opportunity to act on the Notification
  • Unchecked, this will create a single Notification which is emailled to each person in the Role.  The first person to act on the notification completes (or closes) it.

oracle workflow notification activity

[Solved] VMWare Virtual Machine “Failed to Lock the File” Error

 If you want to start your operating system after you have run VMWare Virtual Machine on your computer, your operating system will not work and you will see a window

Can not open the disk file_name.vmdk or one of the snapshot disks it depends on. Reason: Failed to lock the file. . The solution is very easy.

Immediately after the Can not open the disk line, navigate to the directory with the file name “filename.vmdk” . Delete the folder “file_name.vmdk.lck” at index O and restart the operating system you want to start from VMWare Virtual Machine.

Good luck…