Oracle Eşzamanlılarında RETCODE & ERRBUFF Parametreleri

Oracle-logo(1) Hepimizin bildiği gibi eşzamanlının çağırdığı prosedürlerin zorunlu 2 parametresi vardır.

Bunlar:
1.ERRBUFF
2.RETCODE..

Çalışan ezamanlıda beklenmeyen bir hata alındığında eşzamanlıyı hata veya uyarı ile sonlandırabiliriz.
Tanımlanan parametrelerden ERRBUFF ilk parametre RETCODE ise ikinci parametre olarak tanımlanır ve OUT parametreleri olmalı gerekmektedir.

CREATE PROCEDURE XX_PROCEDURE_NAME (errbuf OUT VARCHAR2,
retcode OUT VARCHAR2)

RETCODE parametresi 3 değer alır:
0–Başarılı
1–Başarılı & uyarı
2–Hata

Ayrıca istersek eşzamanlıyı belli durumlarda istediğimiz durumla bitirebiliriz.
Bunun için RETCODE parametresini istediğimiz değer ile döndürmemiz yeterlidir.

Örneğin:
========

BEGIN
…..
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
FND_FILE.PUT_LINE(FND_FILE.LOG,’Unhandled exception occurred in package. ErrMsg: ‘||SQLERRM);
retcode=’2’;
END;

Oracle veritabanı sürümünü nasıl öğrenebiliriz?

oracle Oracle veritabanı sürümünü nasıl öğrenebiliriz?

Aşağıdaki sorgular yardımı ile database versionunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorguların sonuçlarını göremiyorsanız SYS şemasında okuma yetkisine ihtiyacınız olabilir.

Bağlandığınız kullanıcıya yetki tanımlanmalı yada daha yetkili bir kullanıcı ile denemelisiniz.

1
 SELECT * FROM V$VERSION;

 

1
 SELECT * FROM V$INSTANCE;

 

1
2
3
 BEGIN 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_DB_VERSION.VERSION||'.'||DBMS_DB_VERSION.RELEASE); 
 END;

 

1
 SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;

 

İleri SQL Dersleri 2 – SELECT LIKE Operatörü

sql LIKE operatörü WHERE koşulu altında kullanılır. Amacı arama yaptığımız kısmın belli ir parçası ile arama yapmaktır.

LIKE operatörü bir sütunda belirli bir desen aramak için kullanılır.
 
 
 
SQL LIKE Syntax

1
2
3
 SELECT column_name(s)
 FROM table_name
 WHERE column_name LIKE pattern;

 

Örnek Veritabanı
Aşağıda tanınmış Northwind örnek veritabanını kullanılıyor.

Aşağıdaki “Customers” tablosuna select çekelim.

ID CustomerName ContactName Address City Code Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

 
 
SELECT LIKE Örneği:
Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki city kayıtların “s” ile başlayanlarını getiriyor.

1
2
 SELECT * FROM Customers
 WHERE City LIKE 's%';

 
Denemek İçin Tıklayınız

İPUCU: “%” işareti arama yaparken koyduğumuz yerde joker karakterdir. Olmayan kısmı tanımlamak için kullanılır.

Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki city kayıtların “s” ile bitenleri getiriyor.

1
2
 SELECT * FROM Customers
 WHERE City LIKE '%s';

 
Denemek İçin Tıklayınız

Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki city kayıtlarında “land” içerenleri getiriyor.

1
2
 SELECT * FROM Customers
 WHERE City LIKE '%land%';

 
Denemek İçin Tıklayınız

LIKE operatöründen önce NOT konulması uyuşan kısmı olanların gelmemesini sağlar.

Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki city kayıtlarında “land” içermeyenleri getiriyor.

1
2
 SELECT * FROM Customers
 WHERE City NOT LIKE '%land%';

 
Denemek İçin Tıklayınız

İPUCU: “_” işareti arama yaparken koyduğumuz yerde joker karakterdir. Konulduğu yerdeki bilinmeyen yada aranan karakterin yerine geçer. Birden fazla karakter için birden fazla kullanmak gerekir.

Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki city kayıtlarında herhangibir krakterle başlayım ‘erlin’ ile bitenleri getiriyor.

1
2
 SELECT * FROM Customers
 WHERE City LIKE '_erlin';

 
Denemek İçin Tıklayınız