HOW TO REMOVE DUPLICATE ROWS FROM A TABLE IN ORACLE (PLSQL)

We can easily remove duplicate rows from a table in Oracle.
There are a lot of ways with SQL.
I use the following method:

 DELETE FROM table_name
   WHERE ROWID NOT IN ( SELECT MIN (ROWID)
               FROM table_name
             GROUP BY col1, col2, col3, col4...);

Let’s make an example of a scenario.

Sample Table (Before Delete):

beforeRemoveDuplicateRows

Sample Query:

 DELETE FROM xx_employee
   WHERE ROWID NOT IN ( SELECT MIN (ROWID)
               FROM xx_employee
             GROUP BY employee_number, first_name, last_name, sex, job);

Sample Table (After Delete):

afterRemoveDublicateRows

SQL Dersleri 10 – DELETE Cümlesi

DELETE cümlesi tablonuzdaki kayıtlı satırları silmenize yardımcı olur.
Tablodaki satırları koşullarla silebileceğiniz gibi tüm tabloyuda silebilirsiniz.

SQL DELETE Syntax Yapısı
DELETE cümlesi veritabanınızdaki verileri silmek için kullanılır.

 DELETE FROM table_name
 WHERE some_column=some_value

 

NOT: WHERE yapısı burada DELETE cümlesi içinde yardımcı bir yapıdır. WHERE koşulu ile silinecek satır veya satırlar belirlenir. Eğer WHERE yapısı kullanılmaz veya unutulursa tüm tablodaki kayıtlar delete edilir.

SQL DELETE Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

Şimdi Kisiler tablosundaki “Tjessem, Jakob” kişisini update edelim.
Bunun için aşağıdaki sql cümlesi kullanılabilir.

 UPDATE Kisiler
 SET Adres='Nissestien 67', Sehir='Sandnes'
 WHERE Soyad='Tjessem' AND Ad='Jakob'

 

Yukarıdaki SQL cümlesi çalıştırıldıktan sonra tablonun yeni hali aşağıdaki gibi olur.

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

Tablodaki Tüm Satırları Silme:
Bir tabloyu silmeden tablodaki tüm verileri silmekte mümkündür.
Bunun için WHERE koşulu kullanılmadan aşağıdaki sorgu kullanılabilir.

 DELETE FROM Kisiler

 

NOT: Bu işlemi yaparken dikkatli olmak gerekir.
Gerçekleşmiş işlemin geri alması yapılamayabilir.

SQL Dersleri 9 – UPDATE Cümlesi

UPDATE cümlesi veritabanındaki kayıtlı olan veriler üzerinde değişiklik yapmamızı sağlayan bir sql komutudur.

SQL UPDATE Syntax Yapısı
UPDATE ifadesi, bir tablodaki varolan kayıtları güncelleştirmek için kullanılır.

 UPDATE table_name
 SET column1=value, column2=value2,...
 WHERE some_column=some_value

 

NOT: WHERE yapısı burada UPDATE cümlesi içinde yardımcı bir yapıdır. WHERE koşulu ile update edilecek satır belirlenir. Eğer WHERE yapısı kullanılmaz veya unutulursa tüm tablodaki kayıtlar update edilir.

SQL UPDATE Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob

Şimdi Kisiler tablosundaki “Tjessem, Jakob” kişisini update edelim.
Bunun için aşağıdaki sql cümlesi kullanılabilir.

 UPDATE Kisiler
 SET Adres='Nissestien 67', Sehir='Sandnes'
 WHERE Soyad='Tjessem' AND Ad='Jakob'

 

Yukarıdaki SQL cümlesi çalıştırıldıktan sonra tablonun yeni hali aşağıdaki gibi olur.

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

SQL UPDATE Uyarı:
Update cümleleri yazılırken yapılan en büyük hata WHERE koşulu eklemeyi unutmak veya verilen WHERE koşulunun istenilen veri dışında da verilerini kapsadığının gözden kaçmasıdır.

Örneğin yukarıdaki UPDATE cümlesinde WHERE koşulunu kaldırıp aşağaıdaki gibi çalıştıralım.

 UPDATE Kisiler
 SET Adres='Nissestien 67', Sehir='Sandnes'

 

UPDATE işlemi sonucunda tablo aşağıdaki gibi olurdu.

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Nissestien 67 Sandnes
2 Svendson Tove Nissestien 67 Sandnes
3 Pettersen Kari Nissestien 67 Sandnes
4 Nilsen Johan Nissestien 67 Sandnes
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

UPDATE cümlesini çalıştırmadan önce hangi satırların UPDATE edileceğinin kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Bunun için

 UPDATE 

 
yerine

 SELECT * FROM

 
yazılmalı ve SQL cümlesindeki

 SET

 
kısmı kaldırılarak aşağıdaki gibi çalıştırılarak kontrol edilebilir.

 SELECT * FROM Kisiler
 WHERE Soyad='Tjessem' AND Ad='Jakob'