İleri SQL Dersleri 1 – SELECT TOP – ROWNUM Cümlesi

sql SELECT TOP Cümlesi tablodan belirli bir sayıda veri döndürmemizi sağlar.

Özellikle büyük tablolarda binlerce hatta milyonlarca veri varken istediğimize ulaşmamız konusunda oldukça kullanışlıdır. Çok fazla veri ile çalışmak performansı etkilemektedir.

Note: Her veritabanı SELECT TOP yapısını desteklememektedir. Ama benzer yapılar tüm databaselerde vardır.

SQL Server / MS Access Syntax

 SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name;

 

SQL SELECT TOP Yapısının MySQL ve Oracle daki Benzerleri
MySQL Syntax

 SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number;

 

Örnek

 SELECT *
FROM Persons
LIMIT 5;

 

ORACLE Syntax

 SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

 

Örnek

 SELECT *
FROM Persons
WHERE ROWNUM <=5;

 

SELECT TOP Örnekleri:
Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki ilk iki kayıdı getirir.

 SELECT TOP 2 *
FROM Customers;

 
Denemek İçin Tıklayınız

SELECT TOP PERCENT Örnekleri:
Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki kayıtların ilk %50 sini getirir.

 SELECT TOP 50 PERCENT *
FROM Customers;

 
Denemek İçin Tıklayınız

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.