Oracle veritabanı sürümünü nasıl öğrenebiliriz?

oracle Oracle veritabanı sürümünü nasıl öğrenebiliriz?

Aşağıdaki sorgular yardımı ile database versionunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorguların sonuçlarını göremiyorsanız SYS şemasında okuma yetkisine ihtiyacınız olabilir.

Bağlandığınız kullanıcıya yetki tanımlanmalı yada daha yetkili bir kullanıcı ile denemelisiniz.

 SELECT * FROM V$VERSION;

 

 SELECT * FROM V$INSTANCE;

 

 BEGIN 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_DB_VERSION.VERSION||'.'||DBMS_DB_VERSION.RELEASE); 
 END;

 

 SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.