SQL Dersleri 2 – Söz Dizimi – Syntax

Veritabanı Tabloları
Veritabanları genellikle bir veya daha fazla tablo içerirler. Her tablo bir isimle kimliklendirilir (örneğin, “müşteriler” veya “Siparişler”).

Örnek: “Kişiler” tablosu

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Yukarıdaki tabloda üç kayıt (her kişi için bir tane) ve beş sütun (p_id, Soyadı, Ad, Adres ve Şehir) içerir.

SQL İfadeleri
Bir veritabanı üzerinde gerçekleştirilecek eylemlerin çoğu için SQL deyimi kullanılır.

 SELECT * FROM Kisiler

İlerleyen derslerde tüm SQL ifadelerini öğreneceksiniz.

Not: SQL dili küçük büyük harfe hassas değildir fakat Türkçe karakter desteklemdiği için ‘i’ harfinin küçük veya büyük yazılması sorunlara neden olabilir!…

SQL Sorgularının Sonuna Noktalı Virgül Konur mu?
Bazı veritabanı sistemleri her SQL sorgusunun sonuna bir noktalı virgül konmasını gerektirir.
Noktalı virgül, aynı sunucuya birden fazla SQL sorgusu çalıştırılmasına izin verilen veritabanı sistemleri için SQL sorgularını ayırmak için standart bir yoldur.
MS Access ve MS SQL Server kullanıyorsanız her SQL sorgusunun sonuna noktalı virgül koymak zorunda değilsiniz, ama bazı veritabanı programları bunu kullanmayı zorunlu kılıyor.

SQL: DML ve DDL
SQL, Veri İşleme Dili (DML) ve Veri Tanımlama Dili (DDL) diye iki bölüme ayrılabilir.

Sorgulama ve güncelleme komutları SQL DML parçalarını oluştururlar:

SELECT – Bir veritabanından veri çeker,
UPDATE – Bir veritabanında veri günceller.
DELETE – Bir veritabanındaki verileri siler.
INSERT INTO – Bir veritabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.

SQL DDL parçaları, veritabanı tabloları oluşturmak veya silmek için kullanılır. Ayrıca indeksleri (tuşları) tanımlar, tablolar arasındaki bağlantıları belirler ve tablolar arasına kısıtlamalar getirir. SQL için en önemli DDL deyimleri şunlardır:

CREATE DATABASE – Yeni bir veritabanı oluşturur.
ALTER DATABASE – Bir veritabanı değiştirir.
CREATE TABLE – Yeni bir tablo oluşturur.
ALTER TABLE – Tabloyu değiştirir.
DROP TABLE – Bir tabloyu siler.
CREATE INDEX – Bir indeksi (arama tuşu) oluşturur.
DROP INDEX – Bir dizini siler.

2 Replies to “SQL Dersleri 2 – Söz Dizimi – Syntax”

  1. Herkese Merhaba İyi Akşamlar Benim bir sorum olacaktı.yardımcı olursanız çok sevinirim.sql serverda databasede sorgular yazarken tahminde bulunmuyor.örneğin kolon adını yada komutların hepsini yazmak zorunda kalıyorum.çözümünü bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.iyi çalışmalar…

  2. IntelliSense özelliğini aktif hale getirmen gerekiyor.
    Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

    Go to Tools > Options > Text Editor > Transact-SQL > IntelliSense, and select Enable IntelliSense.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.