SQL Dersleri 5 – WHERE Koşulu

WHERE koşulu, sorgularımızın (select, update, delete vb…) belirli bir kriteri ve koşulu yerine getirebilmesi kullanılır. Raporlamada ve güncelleme işlerimde çok büyük kolaylık ve hız sağlar.
Ayrıca birden çok tablodan veri çekeceğimiz zaman tabloların bir biri ile bağlanması içinde kullanılır. Bunu ileriki derslerimizde anlatacağım.

SQL WHERE Syntax Yapısı

 SELECT sütun_adlari
 FROM tablo_adi
 WHERE tablo_adi operatör değer

 

WHERE Koşulu Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi, yukarıdaki tabloda “Sandnes” adlı şehirde içinde yaşayan kişilerin seçmek için istiyorum.

Aşağıdaki SELECT sorgusu kullanalım:

 SELECT * FROM Kisiler
 WHERE Sehir='Sandnes'

 

Sonuç kümesi aşağıdaki gibi görünecektir:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

Sorgu içindeki metin(string) alanlar tek tırnak içinde yazılır.
Fakat sayı değerler için böyle bir kural yoktur.
Doğru Örnekler:

 SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove'

 

 SELECT * FROM Persons WHERE Year=1965

 

Yanlış Örnekler:

 SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove

 

 SELECT * FROM Persons WHERE Year='1965'

 

Where Koşulu ile Kullanılan Operatörler
WHERE yan tümcesi ile birlikte, aşağıdaki operatörler kullanılabilir:

Operatör Tanımı
= Eşittir
<> Eşit değil
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük veya eşit
<= Küçük veya eşit
BETWEEN Belli bir aralık arasında
LIKE Benzeri olanlar
IN Değişik verilerde seçme olanağı sunar

Not: SQL’in bazı sürümlerinde <> operatörü =! şeklinde yazılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.