Oracle 12c VARCHAR2 32K Extended Limit – Arttırılmış Boyut

oracle12cVARCHAR ve VARCHAR2 için farklı boyutlar tartışılsada 12C öncesi VARCHAR için 2000, VARCHAR2 için karakter limiti 4000 di. Bunun yanında bildiğiniz gibi VARCHAR null durum içinde alanı kaplaraken VARCHAR2 sadece dolu olduğu kadar yer kaplamaktadır. Bu nedenle kodlamalrda daha çok VARCHAR2 tercih edilmekteydi. Eğer Unicode data tutuyorsanız NVARCHAR2 tercih edebilirsiniz.

Bu boyutlar bir çok işte yetersiz geliyordu ve CLOB kullanmak zorunda kalıyorduk. 12C ile CLOB ihtiyacı azalacak. Database tarafında yapılan bir kurulum parametresi ile VARCHAR2, NVARCHAR2 ve RAW boyutlarını arttırabiliyorsunuz.

Yeni boyutlar aşağıdaki gibi oluyor:

  • VARCHAR2   32767
  • NVARCHAR2   16383
  • RAW      32767

NOT: Veritabanı yöneticizden destek alarak max_sql_string_size parametresi EXTENDED olarak ayarlanmalıdır.

İleri SQL Dersleri 1 – SELECT TOP – ROWNUM Cümlesi

sql SELECT TOP Cümlesi tablodan belirli bir sayıda veri döndürmemizi sağlar.

Özellikle büyük tablolarda binlerce hatta milyonlarca veri varken istediğimize ulaşmamız konusunda oldukça kullanışlıdır. Çok fazla veri ile çalışmak performansı etkilemektedir.

Note: Her veritabanı SELECT TOP yapısını desteklememektedir. Ama benzer yapılar tüm databaselerde vardır.

SQL Server / MS Access Syntax

1
2
 SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name;

 

SQL SELECT TOP Yapısının MySQL ve Oracle daki Benzerleri
MySQL Syntax

1
2
3
 SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number;

 

Örnek

1
2
3
 SELECT *
FROM Persons
LIMIT 5;

 

ORACLE Syntax

1
2
3
 SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

 

Örnek

1
2
3
 SELECT *
FROM Persons
WHERE ROWNUM <=5;

 

SELECT TOP Örnekleri:
Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki ilk iki kayıdı getirir.

1
2
 SELECT TOP 2 *
FROM Customers;

 
Denemek İçin Tıklayınız

SELECT TOP PERCENT Örnekleri:
Aşağıdaki sorgu Customers tablosundaki kayıtların ilk %50 sini getirir.

1
2
 SELECT TOP 50 PERCENT *
FROM Customers;

 
Denemek İçin Tıklayınız