Oracle Workflow Notification Expand Roles

If you are sending the Notification to a Role (everyone with the Payables Responsibility) the Expand Roles is very important

  • Checked, this will create a separate Notification to each person in the Role.  If an action is expected every person has an opportunity to act on the Notification
  • Unchecked, this will create a single Notification which is emailled to each person in the Role.  The first person to act on the notification completes (or closes) it.

oracle workflow notification activity

How To Retry or Skip Workflow Oracle E-Business Suite?

You can retry the workflow with the following script.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEGIN
	wf_engine.handleerror (itemtype	 => 'POAPPRV',
			itemkey 	 => 27013,
			activity	 => 'APPROVE_PO_NEW',
			command 	 => 'RETRY',
			result		 => NULL);
	COMMIT;
END;
/

You can skip the workflow with the following script.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEGIN
	wf_engine.handleerror (itemtype	 => 'POAPPRV',
			itemkey 	 => 27013,
			activity	 => 'APPROVE_PO_NEW',
			command 	 => 'SKIP',
			result		 => NULL);
	COMMIT;
END;
/

Oracle 12c VARCHAR2 32K Extended Limit – Arttırılmış Boyut

oracle12cVARCHAR ve VARCHAR2 için farklı boyutlar tartışılsada 12C öncesi VARCHAR için 2000, VARCHAR2 için karakter limiti 4000 di. Bunun yanında bildiğiniz gibi VARCHAR null durum içinde alanı kaplaraken VARCHAR2 sadece dolu olduğu kadar yer kaplamaktadır. Bu nedenle kodlamalrda daha çok VARCHAR2 tercih edilmekteydi. Eğer Unicode data tutuyorsanız NVARCHAR2 tercih edebilirsiniz.

Bu boyutlar bir çok işte yetersiz geliyordu ve CLOB kullanmak zorunda kalıyorduk. 12C ile CLOB ihtiyacı azalacak. Database tarafında yapılan bir kurulum parametresi ile VARCHAR2, NVARCHAR2 ve RAW boyutlarını arttırabiliyorsunuz.

Yeni boyutlar aşağıdaki gibi oluyor:

  • VARCHAR2   32767
  • NVARCHAR2   16383
  • RAW      32767

NOT: Veritabanı yöneticizden destek alarak max_sql_string_size parametresi EXTENDED olarak ayarlanmalıdır.