SQL Dersleri 9 – UPDATE Cümlesi

UPDATE cümlesi veritabanındaki kayıtlı olan veriler üzerinde değişiklik yapmamızı sağlayan bir sql komutudur.

SQL UPDATE Syntax Yapısı
UPDATE ifadesi, bir tablodaki varolan kayıtları güncelleştirmek için kullanılır.

 UPDATE table_name
 SET column1=value, column2=value2,...
 WHERE some_column=some_value

 

NOT: WHERE yapısı burada UPDATE cümlesi içinde yardımcı bir yapıdır. WHERE koşulu ile update edilecek satır belirlenir. Eğer WHERE yapısı kullanılmaz veya unutulursa tüm tablodaki kayıtlar update edilir.

SQL UPDATE Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob

Şimdi Kisiler tablosundaki “Tjessem, Jakob” kişisini update edelim.
Bunun için aşağıdaki sql cümlesi kullanılabilir.

 UPDATE Kisiler
 SET Adres='Nissestien 67', Sehir='Sandnes'
 WHERE Soyad='Tjessem' AND Ad='Jakob'

 

Yukarıdaki SQL cümlesi çalıştırıldıktan sonra tablonun yeni hali aşağıdaki gibi olur.

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

SQL UPDATE Uyarı:
Update cümleleri yazılırken yapılan en büyük hata WHERE koşulu eklemeyi unutmak veya verilen WHERE koşulunun istenilen veri dışında da verilerini kapsadığının gözden kaçmasıdır.

Örneğin yukarıdaki UPDATE cümlesinde WHERE koşulunu kaldırıp aşağaıdaki gibi çalıştıralım.

 UPDATE Kisiler
 SET Adres='Nissestien 67', Sehir='Sandnes'

 

UPDATE işlemi sonucunda tablo aşağıdaki gibi olurdu.

K_Id Soyad Ad Adres Sehir
1 Hansen Ola Nissestien 67 Sandnes
2 Svendson Tove Nissestien 67 Sandnes
3 Pettersen Kari Nissestien 67 Sandnes
4 Nilsen Johan Nissestien 67 Sandnes
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

UPDATE cümlesini çalıştırmadan önce hangi satırların UPDATE edileceğinin kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Bunun için

 UPDATE 

 
yerine

 SELECT * FROM

 
yazılmalı ve SQL cümlesindeki

 SET

 
kısmı kaldırılarak aşağıdaki gibi çalıştırılarak kontrol edilebilir.

 SELECT * FROM Kisiler
 WHERE Soyad='Tjessem' AND Ad='Jakob'

 

SQL Dersleri 8 – INSERT INTO Cümlesi

Insert into cümlesi sqlde tablolara veri eklememizi sağlar. Insert into ile iki farklı şekilde tablolara veri ekleyebiliriz.

SQL INSERT INTO Syntax Yapısı
İlk formunda veriler spesifik kolonlara değil tümüne veri atmayı sağlar.

 INSERT INTO table_name
 VALUES (value1, value2, value3,...)

 

İkinci formda ise veriler belirtilen kolonlara insert edilir.

 INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
 VALUES (value1, value2, value3,...)

 

SQL INSERT INTO Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyad Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi “Kisiler” tablosuna veri ekleyelim.

Aşağıdaki SELECT sorgusu kullanalım:

 INSERT INTO Persons
 VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

 

Bu sorgudan sonra tablonun görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

SQL INSERT INTO Belirli Kolonlara Veri Ekleme Örneği
Sadece tablodaki bazı kolonlara veri atmak için kullanılır.

Şimdi sadece K_id, Soyad ve Ad içeren bir satır ekleyelim.

Bunun için aşağıdaki sorguyu kullanmalıyız:

 INSERT INTO Persons (P_Id, LastName, FirstName)
 VALUES (5, 'Tjessem', 'Jakob')

 

Bu sorguyu çalıştırdıktan sonra tablomuzun görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob

SQL Dersleri 7 – ORDER BY Operatörleri

ORDER BY operatörü sorgudan dönecek değerleri sıralamak için kullanılır.

ORDER BY operatörü gelen değerleri satndartta artan olarak sıralar, azalan olarak sıralamak için DESC anahtarı kullanılır.

ORDER BY kullanımı aşağıdaki gibidir:

 SELECT sütun_adları
 FROM tablo_adı
 ORDER BY sütun_adı ASC|DESC

ORDER BY Örneği
Kişiler Tablosu:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi tablodaki tüm kişileri soyadı sırasına göre dizmek için kullanmamız gerekn sql sorgusunu yazalım.
Sorgu aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName

 
Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

ORDER BY DESC Örneği
Kişiler Tablosu:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi tablodaki tüm kişileri soyadı sırasına göre azalan olarak dizmek için kullanmamız gerekn sql sorgusunu yazalım.
Sorgu aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName DESC

 
Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes