SQL Dersleri 8 – INSERT INTO Cümlesi

Insert into cümlesi sqlde tablolara veri eklememizi sağlar. Insert into ile iki farklı şekilde tablolara veri ekleyebiliriz.

SQL INSERT INTO Syntax Yapısı
İlk formunda veriler spesifik kolonlara değil tümüne veri atmayı sağlar.

 INSERT INTO table_name
 VALUES (value1, value2, value3,...)

 

İkinci formda ise veriler belirtilen kolonlara insert edilir.

 INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
 VALUES (value1, value2, value3,...)

 

SQL INSERT INTO Örneği:
The “Kisiler” tablosu:

K_Id Soyad Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi “Kisiler” tablosuna veri ekleyelim.

Aşağıdaki SELECT sorgusu kullanalım:

 INSERT INTO Persons
 VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

 

Bu sorgudan sonra tablonun görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

SQL INSERT INTO Belirli Kolonlara Veri Ekleme Örneği
Sadece tablodaki bazı kolonlara veri atmak için kullanılır.

Şimdi sadece K_id, Soyad ve Ad içeren bir satır ekleyelim.

Bunun için aşağıdaki sorguyu kullanmalıyız:

 INSERT INTO Persons (P_Id, LastName, FirstName)
 VALUES (5, 'Tjessem', 'Jakob')

 

Bu sorguyu çalıştırdıktan sonra tablomuzun görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob

SQL Dersleri 7 – ORDER BY Operatörleri

ORDER BY operatörü sorgudan dönecek değerleri sıralamak için kullanılır.

ORDER BY operatörü gelen değerleri satndartta artan olarak sıralar, azalan olarak sıralamak için DESC anahtarı kullanılır.

ORDER BY kullanımı aşağıdaki gibidir:

 SELECT sütun_adları
 FROM tablo_adı
 ORDER BY sütun_adı ASC|DESC

ORDER BY Örneği
Kişiler Tablosu:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi tablodaki tüm kişileri soyadı sırasına göre dizmek için kullanmamız gerekn sql sorgusunu yazalım.
Sorgu aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName

 
Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

ORDER BY DESC Örneği
Kişiler Tablosu:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi tablodaki tüm kişileri soyadı sırasına göre azalan olarak dizmek için kullanmamız gerekn sql sorgusunu yazalım.
Sorgu aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName DESC

 
Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes

SQL Dersleri 6 – AND ve OR Operatörleri

AND ve OR operatörleri birden fazla durumuna göre kayıtları filtrelemek için kullanılır.

Birdan fazla arama koşulumuz varsa ve bunları AND operatörü ile bir birine bağlarsak sorgumuzdan dönen değerlerin bu koşulların hepsini sağlaması gerekir.
Bu koşullar OR operatörü ile bağlanırsa sorgudan gelen değerlerin koşullardan birini sağlaması yeterli olur.

AND ve OR operatörleri raporlamalarda ve çok fazla veri içeren veritabanlarından sorgunun süresini kısaltmak için sorgulancak verileri kısıtlamak amacı ile kullanılır.

AND Operatörü Örneği:
Kişiler Tablosu:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Şimdi, yukarıdaki Kisiler tablosundan Adi “Tove” olan ve “Sandnes” şehrinde olanları çekicek sorgumuzu yazalım.
Sorgumuz aşağıdaki gibi olur:

 SELECT * FROM Kisiler
 WHERE Sehir='Sandnes'
 AND Adi='Tove'

 

Sonuç aşağıdaki gibi olur:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

OR Operatörü Örneği:
Şimdide adi “Tove” veya “Ole” olan kişilerin sorgusunu yazalım.
Sorgu aşağıdaki gibi olmalıdır:

 SELECT * FROM Kisiler
 WHERE Adi='Ole'
 OR Adi='Tove'

 

Sorgumuzun çıktısı aşağıdaki gibi olur:

K_Id Soyadi Adi Adres Sehir
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

AND ve OR Operatörlerinin Bir Arada Kullanılması
AND ve OR operatörlerinin beraber kullanımında karışıklıkları önlemek için genellikler parantez kullanılır.

Şimdi soyadi “Svendson” ve adida “Tove” veya “Ola” olanların sorgusunu yazalım.
Sorgu aşağıdaki gibi olur:
SQL WHERE Syntax Yapısı

 SELECT * FROM Kisiler WHERE
 Soyadi='Svendson'
 AND (Adi='Tove' OR Adi='Ola')

 

Sonuç aşağıdaki gibi olur:

P_Id LastName FirstName Address City
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes