SQL Dersleri 1 – Giriş

SQL Nedir?
SQL, Structured Query Language yani Yapısal Sorgu Dilimi’nin kısaltmasıdır. ANSI (American National Standards Institute) tarafından standartlaştırılmış ve veritabanına erişim yapmamızı sağlayan bir dildir. Kullanılan başlıca veritabanı sistemleri MYSQL, ORACLE, DB2, SQL Server, Access ve Sybase’dir.

SQL ile Neler Yapabilirim?
SQL ile veritabanlarında sorgu çalıştırabilirsiniz,
SQL ile veritabanlarından veri alabilirsiniz,
SQL ile bir veritabanına kayıtlar ekleyebilirsiniz,
SQL ile veritabanındaki kayıtları güncelleyebilirsiniz,
SQL ile bir veritabanında ki kayıtları silebilirsiniz,
SQL ile yeni veritabanları oluşturabilirsiniz,
SQL ile veritabanında yeni tablolar oluşturabilirsiniz,
SQL ile veritabanında prosedürler oluşturabilirsiniz,
SQL ile veritabanında view tabloları oluşturabilirsiniz,
SQL ile tabloları, prosedürleri, ve viewlera erişim izinlerini ayarlayabilirsiniz.

SQL Standart, Ancak…
SQL bir ANSI (American National Standards Institute) standardı olmasına rağmen, SQL dilinin birçok farklı versiyonları vardır. Ancak, ANSI standardı ile uyumlu olacak şekilde, en azından temel komutları (SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE gibi) benzer bir şekilde destekler.
Not: Çoğu SQL veritabanı sistemlerinde satndart SQL’e ek olarak kendi özel uzantıları vardır(T-SQL, PL-SQL vb…).

RDBMS (Relational Database Management System)
SQL kullanmak için RDBMS(Relational Database Management System) yani ilişkisel veritabanı yönetim sistmelrine ihtiyacınız vardır. RDBMS’ler SQL için ANSI standartında MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL ve Microsoft Access gibi tüm modern veritabanı sistemlerinin temelidir. Tablolar ve bu tablolara veri girişi yapılan satır ve sütunlardan oluşurlar.