OAF – How to find the correct version of JDeveloper to use with eBusiness Suite 11i or Release 12.x

OA Framework – How to find the correct version of JDeveloper to use with eBusiness Suite 11i or Release 12.x

Release 11i

OA Framework 5.10 patch Oracle JDeveloper 9i Patch
ATG.PF.H (patch 3438354 or Oracle Applications 11.5.10) Patch 4045639 9IJDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR FWK.H
ATG PF CU1 (patch 4017300) Patch 4141787 9IJDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR CU1
ATG PF CU2 (patch 4125550) Patch 4573517 Oracle9i JDeveloper with OA Extension for 11.5.10 CU2
11i.ATG_PF.H RUP3 (patch 4334965) Patch 4725670 9IJDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR 11i10 RUP3
11i.ATG_PF.H RUP4 (patch 4676589) Patch 5455514 9IJDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR 11i10 RUP4
11i.ATG_PF.H RUP5 (patch 5473858) Patch 6012619 9IJDeveloper With OA Extension ARU FOR 11i10 RUP5
11i.ATG_PF.H.RUP6 (patch 5903765) Patch 6739235 9IJDeveloper With OA Extension ARU FOR 11i10 RUP6

Patch 6469392 9IJDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR 11I10 RUP6

11i.ATG_PF.H.delta.7 (patch 6241631) Patch 8751878 9I JDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR 11I RUP7

 

Release 12.0

ATG Release 12 Version Oracle JDeveloper 10g Patch
12.0.0 Patch 5856648 10g Jdev with OA Extension
12.0.1 (patch 5907545) Patch 5856648 10g Jdev with OA Extension
12.0.2 (patch 5484000 or 5917344) Patch 6491398 10g Jdev with OA Extension ARU for R12 RUP2 (replaces 6197418)
12.0.3 (patch 6141000 or 6077669) Patch 6509325 10g Jdev with OA Extension ARU for R12 RUP3
12.0.4 (patch 6435000 or 6272680) Patch 6908968 10G JDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR R12 RUP4
12.0.5 (No new ATG code released) No new JDev patch required
12.0.6 (patch 6728000 or patch 7237006) Patch 7523554 10G Jdeveloper With OA Extension ARU for R12 RUP6

 

Release 12.1

ATG Release 12.1 Version Oracle JDeveloper 10g Patch
12.1 (Controlled Release – only included for completeness) Patch 7315332 10G Jdev with OA Extension ARU for R12.1 (Controlled Release)
12.1.1 (rapidInstall or patch 7303030) Patch 8431482 10G Jdeveloper with OA Extension ARU for R12.1.1
12.1.2 (patch 7303033 or patch 7651091) Patch 9172975 10G JDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR R12.1.2
12.1.3 (patch 9239090 or patch 8919491) Patch 9879989 10G JDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR R12.1.3
12.1.3.1 (patch 11894708) Patch 9879989 10G JDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR R12.1.3
12.1.3.2 (patch 15880118) Patch 9879989 10G JDEVELOPER WITH OA EXTENSION ARU FOR R12.1.3

 

Release 12.2

ATG Release 12.2 Version Oracle JDeveloper 10g Patch
12.2 Patch 17513160 10G JDeveloper with OA Extension ARU for R12.2, certfied on Windows 7, Windows XP-SP2, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 6.0 or above.
12.2.3 Patch 17888411 10G JDeveloper with OA Extension ARU for R12.2.3, certfied on Windows 7, Windows XP-SP2, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 8.0 or above for the Skyros Look-and-Feel and Internet Explorer 6.0 or above for the Swan Look-and-Feel.
12.2.4 Patch 19170592 10G JDeveloper with OA Extension ARU for R12.2.4, certfied on Windows 7, Windows XP-SP2, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 8.0 or above.
12.2.5
 • Patch 22064122 JDeveloper 10g with OA Extension ARU for R12.2.5 Consolidated Bundle 1, certfied on Windows 7, Windows XP-SP2, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 9.0 or above.
 • Patch 21662342 JDeveloper 10g with OA Extension ARU for R12.2.5, certfied on Windows 7, Windows XP-SP2, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 9.0 or above.
12.2.6
 • Patch 24611686 JDeveloper 10g with OA Extension ARU for R12.2.6+, certified on Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 and Windows 2012 Server, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 11.0 or above.
 • Patch 24555396 JDeveloper 10g with OA Extension ARU for R12.2.6, certified on Windows 7, Windows 8.1 and Windows 2012 Server, and Linux. Preferred web browser is Microsoft Internet Explorer 11.0 or above.
  • Known issues:
   • Bug 24707646 (Linux)
   • Bug 21458761 (Windows 10)

The following query can be used to find the product version:

1
2
3
SELECT product_version
 FROM fnd_product_installations
 WHERE patch_level LIKE '%AD%';

Internet Explorer 11 den Internet Explorer 10 a Nasıl Geçilir?

oracle Internet explorer sürümünü 11 den 10 a nasıl düşürürüz?

Bazı uygulamalar güncel internet explorer sürümünü desteklememektedir. Bu nedenle elimizdeki son sürümü silerek bir önceki sürüme dönmemiz gerekbilir.

Bu durumda öncelikle denetim masasına giderek son internet explorer sürümünü silerek, bilgisayarımıza restart attıktan sonra yeni sürümü kurmalı ve internet explorer ayarlarından son sürüme otomatik yükselmesini engellemeliyiz.

Bu işlmeler için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

1 – Start(Başlangıç) > Control Panel(Denetim Masası) > Programs(Programlar) > Programs and features (Programlar ve Özellikleri)

programs and features

 
2 – Turn Windows features on or off(Windows Özelliklerini Aç veya Kapat) > Internet Explorer 11 Uncheck(Tiki kaldır) > Ok(Tamam)

turn windows features on or off

 
3 – View installed updates(Yüklü Güncelleştirmeleri Görüntüle) > Search for Internet explorer(internet Explorer’ı ara) > Right-click on Internet Explorer 11(Sağ tıkla) > Uninstall(Kaldır)

uninstall internet explorer

 
4 – Restart Computer(Bilgisayarı yeniden başlatın)

5 – Install IE10 here.(IE10 buradan indirip kurun)

6 – Open Internet Explorer(Internet Explorer’i açın) > About Internet Explorer(Internet Explorer Hakkında) > Install new version automatically Uncheck(Yeni sürümü otomatik kur Tiki kaldır)

Oracle veritabanı sürümünü nasıl öğrenebiliriz?

oracle Oracle veritabanı sürümünü nasıl öğrenebiliriz?

Aşağıdaki sorgular yardımı ile database versionunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorguların sonuçlarını göremiyorsanız SYS şemasında okuma yetkisine ihtiyacınız olabilir.

Bağlandığınız kullanıcıya yetki tanımlanmalı yada daha yetkili bir kullanıcı ile denemelisiniz.

1
 SELECT * FROM V$VERSION;

 

1
 SELECT * FROM V$INSTANCE;

 

1
2
3
 BEGIN 
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_DB_VERSION.VERSION||'.'||DBMS_DB_VERSION.RELEASE); 
 END;

 

1
 SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;